Opi matematiikkaa kokemuksellisesti

Tunnin toiminta on monipuolista ja kokemuksellista ” learning by doing”. Matskupedagogiikassa oppilas oppii toimimaan itseohjautuvasti. Katso video oppitunnilta. Kokemuksellista matematiikan oppimispedagogiikkaa voivat soveltaa luokanopettajat, esikoulunopettajat ja erityisopettajat. Katso video oppitunnista Katso video oppitunnilta Kokemuksellinen matematiikan oppitunti Oppilas saa konkreettisen kokemuksen opittavasta asiasta. Oppiminen on helppoa ja palkitsevaa. Oppilaat keskustelevat ja toimivat yhdessä. Kokemuksellisessa matematiikan oppitunnissa on […]

Read more
Yhdistelmät

Yhdistelmillä yhteen- ja vähennyslaskut saadaan sujumaan ilman sormia. Lukumäärä on kokonaisuus eli yhdistelmä,  joka muodostuu sen osista. “Aritmeettisilla yhdistelmillä (l. faktoilla) tarkoitetaan yhteen-, vähennys- ja kertolaskussa harjoittelun myötä muistiin rakentuvia lukujen välisiä yhteyksiä. Lukimat-matematiikan oppimisvalmiuksien oppimis- ja arviointiympäsristö Opit ja ymmärrät laskutoimistusten väliset yhteydet helposti, kun olet harjoitellut yhdistelmät ensin konkreettisesti palikoilla ja sen jälkeen […]

Read more