Oman tasoisten matematiikan tehtävien hyödyt

Oppilaiden itseohjautuvuus ja ryhmätyötaidot vahvistuvat ja tukiopetuksen tarve vähenee joustavassa alkuopetuksessa.
Ykkös- ja kakkosluokkalaiset toimivat yhdessä kaikissa oppiaineissa.
Toisilleen ja opettajille he ovat puistolaisia tai omenatarhalaisia
ykkösluokkalainen ja kakkosluokkalainen sijaan.

Matematiikan oppimista joustavasti

Tunnin alussa on pienet opetustuokiot, joiden jälkeen oppilaat jakautuvat taitotasonsa mukaan:
Nopeammin ja vaikeampia tehtäviä tekevä ryhmä ja hitaammin perusteita harjoitteleva ryhmä.
Kaikki saavat oman tasoistaan opetusta ja tasoilla he voivat edetä joustavasti.
Matematiikassa jako tehdään matemaattisten valmiuksien ja yhteistyötaitojen mukaan.
Opetus perustuu oppilaan tuntemukseen ja jatkuvaan arviointiin.

Tämä on tiivistelmä Luokanopettaja lehden  2/2018 artikkelista.
teksti Marja Heikkilä, kuvat Sari Arffman
Lue tästä koko artikkeli.

avainsanat: itseohjautuvuus, matematiikan opetus, matematiikan oppiminen, tukiopetus matematiikka, Kiiminkijoen koulu, matemaattiset valmiudet,
sopivan tasoiset matematiikan tehtävät, alkuopetus matematiikka