Oppilaiden kokemuksia yhteisopetusluokassa opiskelusta
Maria Hyyryläinen, Pro gradu - tutkielma
Kasvatustieteiden tiedekunta, Luokanopettajakoulutus 2018
Lue pro gradu-tutkielma >>

Opetushallituksen verkkokauppa
Matsku 1-5 OPH:n verkkokaupassa
Verkkokauppaan >>

Matsku 1-5-opettajan opas
Vinkkejä, monistettavaa materiaalia, videoita
Matsku-opettajan oppaaseen >>